Bài hát tiéng Nhât

Bài hát tiéng Nhât

2019/9/23

海の声 桐谷健太 【Bài hát tiéng Nhât】

”海の声” là một bản phân phối kỹ thuật số được phân phối vào ngày 31 tháng 7 năm 2015 bởi Kenta Kirishima. Bài hát này ban đầu là một bài hát thương mại điện thoại di động. Đây là một bài hát được hát bởi Taro Urashima, nhân vật chính của truyện dân gian Nhật Bản, hát yêu về người yêu của ông.

Bài hát tiéng Nhât

2019/9/23

未来へ Kiroro 【Bài hát tiéng Nhât】

「未来へ」 là đĩa đơn thứ hai của Kiroro. Phát hành vào ngày 24 tháng 6 năm 1998. Kiroro là nhóm nhạc gồm 2 thành viên Tamashiro Chiharu (vocals) và Kinjou Ayano (keyboard) đến từ Okinawa.