Tiếng Việt

BÀI ĐỌC

2020/6/28

BÀI ĐỌC TIẾNG NHẬT: Giới thiệu văn hóa Nhật Bản "Kimono"

Kimono là trang phục truyền thống của Nhật Bản. Hãy giới thiệu kimono.

Phụ lục

2020/6/22

BÀI ĐỌC TIẾNG NHẬT: Rượu ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào?

(内容) アルコール飲料は、私達の生活になくてはならないものです。仕事が終わったあと、ビールを飲むと、いい気持ちになります。アルコール飲料は、私達の喜びを増やします。しかし、アルコール飲料の飲み過ぎは、多くの問題を引き起こします。アルコール飲料の飲み過ぎにより引き起こされる、3つの悪影響を考えます。

Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người 日本語フレーズ Cụm từ tiếng nhật

2020/6/15

旅行で使える日本語 Tiếng nhật trong du lịch

旅行で使える日本語をご紹介しましょう。

Phụ lục

2019/9/24

Giới thiệu món ăn Nhật Bản bằng hình ảnh

この記事では、日本の代表料理を写真で紹介します。Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số món ăn đặc trưng của Nhật Bản với hình ảnh.

Phụ lục

2019/9/23

Sự khác biệt giữa lời chào tiếng Việt và tiếng Nhật

この記事では、ベトナム語と日本語の挨拶の違いについて調べます。Trong bài viết này, chúng tôi xem xét sự khác biệt giữa lời chào tiếng Việt và tiếng Nhật.

Bài hát tiéng Nhât

2019/9/23

海の声 桐谷健太 【Bài hát tiéng Nhât】

”海の声” là một bản phân phối kỹ thuật số được phân phối vào ngày 31 tháng 7 năm 2015 bởi Kenta Kirishima. Bài hát này ban đầu là một bài hát thương mại điện thoại di động. Đây là một bài hát được hát bởi Taro Urashima, nhân vật chính của truyện dân gian Nhật Bản, hát yêu về người yêu của ông.

Bài hát tiéng Nhât

2019/9/23

未来へ Kiroro 【Bài hát tiéng Nhât】

「未来へ」 là đĩa đơn thứ hai của Kiroro. Phát hành vào ngày 24 tháng 6 năm 1998. Kiroro là nhóm nhạc gồm 2 thành viên Tamashiro Chiharu (vocals) và Kinjou Ayano (keyboard) đến từ Okinawa.

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2021/6/4

Bài 1 Tiếng Nhật cho mọi người 「みんなの日本語」

この記事では、日本語の最も基本的な文型を勉強します。Trong bài viết này, chúng tôi  hãy xem xét cứu các mẫu câu cơ bản nhất của tiếng Nhật.

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2020/6/14

Bài 2 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級2課 文法解説】

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về đại từ chỉ định trong tiếng Nhật,これ、それ、あれ、この、その、あの。

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2019/7/9

Bài 3 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級3課 文法解説】

お国はどちらですか。家はどちらですか。あなたの時計はどこの時計ですか。あなたの時計は日本のですか。あなたの時計はいくらですか。 Quê bạn ở đâu? Nhà bạn ở đâu? Đồng hò bạn là thương hiệu gì? Đồng hò bạn là được sản xuất ở Nhật bản phải không? Đồng hò bạn bao nhiêu tiền?

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2019/7/15

Bài 5 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級5課 文法解説】

日曜日どこへ行きますか。なにでスーパーへ行きますか。だれとスーパーへ行きますか。昨日どこへ行きましたか。誕生日は何月何日ですか。Chủ nhật bạn đã đi đâu? Bạn đi siêu thị bằng gì? Bạn đi siêu thị với ai? Hôm qua bạn đi đâu? Sinh nhật bạn là ngày mấy tháng mấy? 

N5 Ngữ Pháp của Sách: Tiếng Nhật Cho Mọi Người

2019/6/25

Bài 7 Tiếng Nhật cho mọi người CTSC 1【みんなの日本語 初級一級 7課 文法解説】

もう晩ご飯を食べましたか。なにでご飯を食べましたか。去年何をもらいましたか。あ母さんに何をあげましたか。「 Cám ơn 」は日本語でなんですか。 Bạn đã ăn tối chưa? Bạn dã ăn cơm bằng gì? Năm trước bạn nhận được gì? Bạn cho mệ gì?